Scroll Top

KVKK PERSONEL GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR, NASIL HAZIRLANIR?

Kvkk personel gizlilik sözleşmesi nedir?

Kişisel veri işlemekte olan gerçek ve tüzel kişiler için çalışan personeline iş alanında kişisel veriler ile ilgili olarak, gizlilik içerdiği açıkça belirtilen bilgi ve belgenin, ilgili kişinin onayı alınmadıkça herhangi bir üçüncü kişiye açıklanmamasını gerektiğini belirtilen sözleşmedir.

Kvkk personel gizlilik sözleşmesi nasıl hazırlanır?
Kvkk kapsamında personele gizlilik sözleşmesi nasıl hazırlanırken sözleşme içerisinde Kuruma ait gizli kalması gereken belge ve bilgiler neler olduğu açıklanmalı kişinin yükümlülükleri tanımlanmalı sonuç olarakta bu yükümlülüğe uymadığında hangi yaptırımlara maruz kalacağının belirtilmesi gerekmektedir. Aşağıda kvkk kapsamında hazırlanmış bir gizlilik sözleşmesinin son satırını bulabilirsiniz

Yukarıda sıralanan yükümlülüklere uygun davranacağımı, bu yükümlülüklerden bir veya birkaçına herhangi bir şekilde uygun davranmamam halinde, doğabilecek idari, mali, hukuki ve cezai yaptırımların uygulanabileceğini kabul ve beyan ederim.