Scroll Top

ADLİ BİLİŞİM BİLİRKİŞİ

Bilişim ve teknolojinin her geçen gün ilerlemesi, insanlar arası ilişkilerin değişen şartları uyuşmazlıkların çözümünü daha da zorlaştırmıştır.

Bu sebeple Mahkemeler ve Savcılıklar soruşturma konusu ile ilgili yeminli bilirkişilere başvurmaktadır. Günümüzde bilirkişiliğe olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

Bilirkişi Raporu Nedir?

Adli bir vakada Hâkim ve Savcı tarafından Çözümü bilinemeyen özel veya teknik bilgiyi gerektiren
Konularda konunun uzmanı kişiden alınan rapora Bilirkişi Raporu denir.

Bilirkişilik Nedir?

Bilirkişilik; taraflar arasında hukuki anlaşmazlıklarda meydana geldiğinde, hakimin ve savcının bilgisini aşan konularda çeşitli alanlarda uzmanlık elde eden kişilerin bilgisine ihtiyaç duyulduğu hukuki anlaşmazlıklara çözüm üreten gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bilirkişi Kimdir?

Adli bir vakada Hâkim ve Savcı tarafından çözümü bilinemeyen özel veya teknik bilgiyi gerektiren
Konuda uzman olan il adlî yargı adalet komisyonları tarafından listede yer alan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Bilirkişi Raporu nasıl alınır?

Şirketimiz bünyesinde bilişim alanında bilirkişilik yapan Uzman Adli Bilirkişiler çalışmaktadır. Şirketimizden bu konuda telefonla randevu alarak yada talep formunu doldurarak bilirkişi raporu alma konusunda daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bilirkişi Raporu Kaç Günde Sonuçlanır?

Bilirkişi raporu hazırlanması, konunun mahiyeti ve incelenecek materyallere bağlı olarak değişmektedir.