Scroll Top

ADLİ BİLİŞİM NEDİR?

Adli bilişim;

Adli bir vakada dijital delillerin tanınması, elde edilmesi, muhafazası, İncelenmesi ve raporlanması sürecidir.


Firmamız

Uluslararası İç kontrol Entstitüsü’nün

(Institute for Internal Controls – IIC)

Kurumsal Üyesidir.

Dijital Delil – Elektronik Delil Nedir?

Bir elektronik Cihaz üzerinde saklanan veya bu araçlar aracılığıyla iletilen soruşturma açısından değeri olan bilgi ve verilerdir. Dijital delillere Video görüntüleri, Fotoğraflar, Word, Excel, Open Office vb. dosyaları, Çeşitli bilgisayar programları (hack programları), İletişim kayıtları (SMS, Skype, Whatsapp, vb. kayıtları), Gizli ve şifreli dosyalar, Bilgisayarın Olay tarihinde açılıp açılmadığı, Ne tür aktiviteler yapıldığı, İnternet geçmişi, Dosyaların oluşturulma, değiştirilme ve erişim tarih kayıtları, Son girilen ve sık kullanılan internet siteleri, İnternet ortamından dosyalar, Silinmiş dosyalar, Haritalar / GPRS cihazları örnek olarak gösterilebilir.

Dijital Kopya – Adli Kopya Nedir?

Bir soruşturma konusu ile ilgili dijital delillerin uluslararası standartlarda kopyasının alınıp dijital olarak mühürlenme (Hash) sürecidir

Hash Nedir?

Ait olduğu dosya yada veri ünitesinin sabit uzunluktaki şifreli özetinin oluşturulması sürecidir. Adli bilişim açısından alınan adli kopyanın içeriğinin değiştirilip değiştirilmediğini tespit etmede kullanılırlar. Alınan adli kopyada bir bit değişse bile hash değişmektedir. En çok kullanılan hash algoritmaları MD-5 ve SHA-1’dir.

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve kullanımının artmasıyla birlikte günümüz Soruşturma davalarında dijital kanıtlar yaşanan vakayı aydınlatmada büyük önem kazanmaktadır.
Lider Cloud Adli Bilişim Çözümleri olarak Bilgisayar Adli Bilişim Uzmanlarımız yaşanan vakada dijital verilerin en kısa sürede toplanması, analiz edilmesi ve raporlandırılmasında etkin rol oynamaktadır.
Gelişmiş ve donanımlı Adli Bilişim laboratuarlarımız Elektronik delil inceleme konusunda geniş deneyime sahiptir.
İç Soruşturmalarız İçin Adli Bilişim Çözümleri

Profesyonel Adli Bilişim Çözüm ekibimiz şirketinizde yaşanan bir iç soruşturma vakasında gereksinimlerinize bağlı olarak hızlı ve güvenli bir şekilde önemli dijital kanıtları toplamasına sağlar. İç Soruşturmalar için uygun dijital kanıtların tespit edilip toplanması bir numaralı öncelik olmalıdır. Yaşanan vakada tam olarak ne olduğunu ve kimlerin vakaya dahil olduğunu bu şekilde çözümleyebilirsiniz. Bu sayede soruşturmanızın eksik kısımlarını doldurup yeni deliller elde edebilirsiniz.

Adli Bilişim Bilgisayar İnceleme

Adli bilişim incelemelerine en fazla konu olan dijital materyaller arasındadır. Yaşanan Olayı hızlı bir şekilde çözmek ve izleri takip etmek için bilgisayarların alanında uzman personelce incelenmeli ve analiz edilmedir.
Bu alanda bilgisayarlar üzerinde gizli, silinmiş ve şifreleri dosyaların tespit edilmesi, bilgisayar işletim sisteminin hangi tarihte kurulduğu, kimler tarafından hangi tarihlerde kullanıldığı, kaç kullanıcı olduğu, ne zaman format atıldığı, bilgisayarın hangi sıklıkla kullanıldığı, nelerin izlendiği, internet geçmişi, hangi programların kurulduğu, uzaktan erişim olup olmadığı, takılan usb aygıtlar, kopyalanan dosyalar, silinen dosyaların silinme tarihleri, açılan sosyal medya hesapları, sosyal medya yazışmaları, bilgisayarı en son kimin açtığı, bilgisayarın kapanma tarihi, kullanılan e-posta hesapları, kullanılan ip bilgileri, en son çalıştırılan dosyalar, CD-DVD ile yazdırılan dosyalar tespit edilebilmektedir.

Adli Bilişim Bilgisayar İnceleme

Günümüzde cep telefonu kullanmayan yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla yaşanan suç vakalarında suçu aydınlatmada cep telefonların incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Profesyonel Adli Bilişim Çözüm ekibimiz cep telefonlarında bulunan kanıtlara erişmek ve bunları analiz etmek için uluslararası standartlarda donanım ve yazılımları kullanmaktadır.
Bu alanda cep telefonu üzerinde gizli, silinmiş ve şifreleri dosyaların tespit edilmesi, silinmiş arama kayıtları, SMS, Rehber, Video, Fotoğraf kayıtları, Whatsapp ve Facebook Messenger yazışmaları, giriş yapılan sosyal medya hesapları, kurulan uygulamalar ve bunlara ait yazışmalar tespit edilebilmektedir.