Scroll Top

ADLİ BİLİŞİM VİDEO İNCELEME

Video Orijinallik Doğrulaması

Video görüntülerin gerçekliğinin araştırılmasıdır. Videoların gerçek olup olmadığını veya değiştirilip değiştirilmediğini tespit edilmesi, görüntü orijinalliğinde şüpheye neden olan anormallikler veya tutarsızlıkların incelenmesi, bu görüntülerin orijinal olup olmadığını veya manipüle edilip edilmediğini belirlenmesidir.
Video görüntüsünde ekleme, silme ve değiştirme müdahalelerin yapılıp yapılmadığı yönünde incelemeler yapılmaktadır. Video kaydın ilk üretildiği halini koruyup korumadığına dair tespitler yapılmaktadır.

Video İyileştirme ve Netleştirme

Video görüntülerin onarma, iyileştirme, belirginleştirme ve netleştirme sürecidir. Olaylara konu olmuş Güvenlik Kamerası, DVR, Fotoğraf makinesi, Cep telefonu, Tablet ile çekilen videoların bozuk yada uzak noktadan çekilmesi sebebiyle istenilen bilgiye ulaşılamamaktadır. Alanında uzman video işleme personeli ile yapılan işlemler sayesinde bu görüntülerden istenilen bilgiye ulaşılabilmektedir. Bulanık videonun netleştirmesi, okunamayan araç plakalarının tespiti, yüzü belirlenemeyen şahsın tespitine dair çalışmalar yapılmaktadır.