Scroll Top

ADLİ BİLİŞİM SES İNCELEME

Ses Orjinallik Doğrulaması

Ses kayıtlarının gerçekliğinin araştırılmasıdır. Ses kayıtlarının gerçek olup olmadığını veya değiştirilip değiştirilmediğini tespit edilmesi,ses kayıtlarının orijinalliğinde şüpheye neden olan anormallikler veya tutarsızlıkların incelenmesi, bu Ses kayıtlarının orijinal olup olmadığını veya manipüle edilip edilmediğini belirlenmesidir.

Ses kayıtlarına ekleme, silme ve değiştirme müdahalelerin yapılıp yapılmadığı yönünde incelemeler yapılmaktadır. Ses kayıtlarının ilk üretildiği halini koruyup korumadığına dair tespitler yapılmaktadır.

Ses İyileştirme ve Netleştirme

Ses kayıtlarının onarma, iyileştirme, belirginleştirme ve netleştirme sürecidir. Olaylara konu olmuş Ses kayıtlarının bozuk yada uzak noktadan çekilmesi sebebiyle istenilen bilgiye ulaşılamamaktadır. Alanında uzman Ses teknisyeni personeli ile yapılan işlemler sayesinde bu kayıtlardan istenilen bilgiye ulaşılabilmektedir..